Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Onia Production on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), noudattaen.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Onia Production käsittelee henkilötietojasi.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun käytät tätä sivustoa, tuottamiani palveluita tai olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssani.

Selostetta sovelletaan kaikkiin Onia Producionin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Rekisterinpitäjä

Onia Production
Kari Silander
Y-tunnus: 2924246-8
oniaproduction@gmail.com

1. Mitä tietoja käsittelen

Onia Production käsittelee seuraavia henkilötietoja

  • Yksityishenkilöiden ja yritysten nimet
  • Yhteystiedot mukaan lukien osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Sopimustiedot ja palvelupyynnöt
  • Evästeillä kerättyjä anonyymeja tietoja sivuston käytöstä

2. Miten tietoja kerätään

Onia Production kerää tietoja sinulta itseltäsi suostumukseesi perustuen. Tietoja kerätään, kun vierailet tällä sivustolla, käytät yritykseni palveluita tai olet minuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

3. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tallennan ja käsittelen henkilötietojasi sopimuksen, suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen ja oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojasi käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sopimusten ja työpyyntöjen asianmukaiseen hoitamiseen, sekä laskujen maksun seurantaan
  • Yritykseni lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (kirjanpito- ja verolait)
  • Suostumukseesi perustuva palveluistani tiedottaminen
  • Olemassa olevan asiakkuuden hallinta

4. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Onia Production ei käytä automaattista päätöksentekoa.

Osassa Onia Productionin markkinointikampanjoista, sekä viestinnässä käytetään profilointia.

Profiloinnin tarkoitus on tarjota sinulle paremmin soveltuvaa sisältöä. Profilointia käytetään uutiskirje, LinkedIn, Instagram ja Google mainonnassa.

Profilointi ei aseta sinua millään tavalla epäedulliseen asemaan yksilön oikeuksien tai tietoturvan suhteen.

5. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi

Vain Onia Productionin työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi. Otamme tietosuojan vakavasti ja koko henkilökuntamme on koulutettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

6. Henkiötietojen siirrot kolmansiin maihin

Onia Production ei siirrä mitään henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolisiin eli niin sanottuihin kolmansiin maihin.

7. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista sopimusten ja yrityksen palveluiden asianmukaiseen hoitamiseen.

Laki ja säännökset velvoittavat Onia Productionia säilyttämään tietyt henkilötiedot, esimerkiksi kirjanpitotositteet, pidempään.

Kun henkilötietojasi ei enää tarvita ne poistetaan Onia Productionin käytöstä.

8. Miten henkilötietosi suojataan

Onia Production käyttää asianmukaisia teknisiä tietoturvamenettelyitä, mukaan lukien tämän sivuston tietoturva, suojatakseen kaikkia yrityksen hallussa olevia henkilötietoja.

9. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita, joilla kerätään ja tallennetaan tietoja, kun sivustoa selataan.

Evästeiden ja vastaavan teknologian avulla varmistetaan näiden verkkosivujen moitteeton toiminta, seurataan analytiikkaa ja kehitetään markkinointia.

Tarkemmat tiedot käyttämistämme evästeistä, sekä niiden hallinnan löydät alla olevan linkin kautta.

Voit myös estää evästeiden käytön kokonaan selaimesi asetuksissa.

10. Mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi?

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on mahdollisuus saada tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, sekä henkilötietojen käsittelytavoista ja -menetelmistä.

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos huomaat, että henkilötietosi eivät ole oikein, sinulla on oikeus täydentää puutteelliset tai korjata virheelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Voit pyytää Onia Productionin hallussa olevien tietojesi poistamista. Poistaminen tehdään tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja jos muut rajoitukset eivät estä henkilötietojesi poistamista.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, kuten silloin, kun sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä. 

Oikeus peruuttaa suostumuksesi

Kun henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä normaalin liiketoimintamme yhteydessä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada kopio annetuista henkilötiedoista jäsennellyssä muodossa ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tietosuoja-asetuksen muut vaatimukset sen sallivat.

Oikeus estää sähköinen markkinointi

Sinulla on oikeus estää Onia Productionin lähettämät sähköiset markkinointiviestit ja asiakastutkimusviestit.

Valituksen tekeminen

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi on mielestäsi loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

11. Tähän tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Onia Productionin sivustoa päivitetään säännöllisesti, mistä johtuen tietosuojaselosteemme voi muuttua. Kaikki muutokset päivitetään tälle sivulle.